Free Mind Festival - BIAŁYSTOK 2014 - 29 30 LISTOPADA

Program

 

Niedziela 11 grudnia 2016 r. :

PLAN ZAWODÓW

11:00-12:15 Rejestracja Breaking

11:00-14:30 Rejestracja Hip Hop

12:00-12:30 Rozgrzewka i próba parkietu

12:30 – Rozpoczęcie zawodów !!!

12:30-13:00 BREAKING DO 11 LAT eliminacje

13:00-13:40 BREAKING 12-15 LAT eliminacje

13:40-14:00 BREAKING DO 11 LAT top 8 + top 4

14:00-14:20 BREAKING 12-15 LAT top 8 + top 4

14:20-14:35 BREAKING DO 11 LAT walka o 3 miejsce oraz Finał

14:35-14:50 BREAKING 12-15 LAT walka o 3 miejsce oraz Finał

14:50-15:00 Rozdanie nagród w kategorii BREAKING

15:00-15:30 Rozgrzewka

15:30-16:30 HIP HOP DO 11 LAT eliminacje

16:30-17:30 HIP HOP 12-15 LAT eliminacje

17:30-17:55 HIP HOP DO 11 LAT top8 + top4

17:55-18:20 HIP HOP 12-15 LAT top8 + top4

18:20-18:30 HIP HOP DO 11 LAT walka o 3 miejsce oraz Finał

18:30-18:45 HIP HOP 12-15 LAT  walka o 3 miejsce oraz Finał

18:45-19:15 Rozdanie nagród w kategorii HIP HOP

REGULAMIN FREE MIND KIDS BATTLE

 

Zgłoszenia

1.      We Free Mind mogą wziąć udział wszyscy, którzy wysyłając e-mail na freemind@danceoffnia.pl zadeklarowali chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, ksywka, ekipa, miasto, kategoria.

2.      Ilość miejsc jest ograniczona! Organizator poinformuje o zamykaniu list startowych, obowiązuje zasada: „to pierwszy ten lepszy”.

3.      Opłaty startowe:
20 zł

Dane do przelewu
danceoffnia studio działań kreatywnych k.m. garbacik

ul. zwycięstwa 8/1 lok. 10, 15-703 białystok

ing bank śląski

05 1050 1823 1000 0023 2045 8728

ING Bank Śląski
05 1050 1823 1000 0023 2045 8728
ING Bank Śląski
05 1050 1823 1000 0023 2045 8728

tytuł opłaty: free mind startowe, imię i nazwisko, kategoria/-e

 


Organizacja

1.      We FREE MIND KIDS jam 2016  mogą wziąć udział tancerze do 15 roku życia, którzy wysłali zgłoszenie na e-maila: freemind@danceoffnia.pl i dokonali opłaty startowej.

2.      Uczestnicy w pełni odpowiadają za siebie podczas całego pobytu na festiwalu. Ubezpieczenie –  we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie wydarzenia.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w miejscu wydarzenia.

4.      Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu uczestników.

5.      Uczestnicy do lat 18-tu powinni mieć opiekę osoby dorosłej. Opiekun w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas zawodów.

6.      Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju.

7.      Uczestników ocenia Jury w trzyosobowym składzie.

8.  Uczestnik lub jego pełnoprawny opiekun odpowiada za rzeczy zniszczone na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, a w razie szkód – pokrywa on koszty naprawy.

9.  Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zażywania wszelkich używek oraz zakaz wnoszenia swojego alkoholu na teren klubu.

10.  Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

11.  Poprzez przyjęcie zgłoszenia i wzięcie udziału w Free Mind każdy uczestnik zgadza się na umieszczenie wizerunku na trailerach/stronach festiwalu/fb które zostanie rozpowszechnione w sieci w celach promocyjnych;

12.  W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionego regulaminu przez uczestnika organizator zastrzega sobie prawo odwołania zgłoszenia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w wydarzeniu.

13.  Poprzez uczestnictwo we Free Mind KIDS jam 2016  każdy tancerz akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND  kids jam 2016.

14.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.