2018
FREE MIND KIDS JAM
2018
-1--2 GRUDNIA

>> WARSZTATY

Siemanko hip-hopowi ludzie :-)! 

Free Mind Kids Jam to nie tylko zawody Free Mind Kids Jam 2018!

to także warsztaty organizowane w studiu działań kreatywnych danceoffnia!

Wszystkich zajawkowiczów spragnionych wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 2 grudnia 2018r!


więcej info wkrótce ;)

REGULARMIN UCZESTNIKA WARSZTATÓW

 1. 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach FREE MIND  2018, które odbędą się 2 grudnia 2018 jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres freemind@danceoffnia.ploraz dokonanie wpłaty zgodnie z cennikiem.
   
 2. Opłaty można dokonać przelewem na konto Studia Działań Kreatywnych DanceOFFnia lub bezpośrednio w kasie studia (Ul.Zwycięstwa 8/1 lok. 10)

  Dane do przelewu: 
  Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia
  ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10
  15-703 Białystok

  ING Bank Śląski
  numer konta: 05 1050 1823 1000 0023 2045 8728

  tytułem: Warsztaty Free Mind, + imię i nazwisko uczestnika

   
 3.  Liczba miejsc w każdej grupie zajęciowej jest ograniczona. Rezerwacja miejsca w grupie warsztatowej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i wpłat wpływających na konto wskazane przez Organizatora. W przypadku nie wpisania imienia i nazwiska podczas przelewu bankowego wpłacona zaliczka przepada.
   
 4. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami.
   
 5.  W wypadku rezygnacji z udziału w warsztatach i dokonaniu zapłaty, Organizator nie zwraca kosztów.
   
 6. Organizator nie będzie uwzględniał roszczeń finansowych w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu uczestników jak również rezygnacji z zajęć z powodów niezależnych od Organizatora.
   
 7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów FREE MIND kids workshops 2017. W takim przypadku uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za zmienione zajęcia.
   
 8. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie zajęć warsztatowych.
   
 9. Koszty związane z podróżą i z zakwaterowaniem ponosi uczestnik.
   
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie miejsca, gdzie odbywają się warsztaty oraz pozostałych miejsc realizacji Festiwalu.
   
 11. Uczestnik biorący udział w warsztatach zgadza się na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty z festiwalu), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.
   
 12. Uczestnik odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego na terenie studia działań kreatywnych danceoffnia, gdzie odbywają się zajęcia warsztatowe
   
 13. W miejscu gdzie odbywają się warsztaty obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania używek.
   
 14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy warsztatowej bez zwrotów wpłaconej kwoty za zajęcia warsztatowe.
   
 15. Podczas warsztatów tanecznych prawo do nagrywania i wykonywania zdjęć ma wyłącznie organizator/osoba do tego upoważniona.
   
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie w trakcie trwania zajęć warsztatowych.
   
 17.  Zgłoszenie się na warsztaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu uczestników Free Mind kids workshops 2017 oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.